Giao quyền – phương thức quản lý nhân viên vô cùng hiệu quả

Với những bí quyết trên, hãy tự tin giao quyền cho nhân viên của bạn để quản ký họ dễ dàng hơn, đồng thời tạo cho họ động lực để làm công việc được tốt hơn.

Giao quyền thành công sẽ khuyến khích nhân viên sáng tạo, tạo hứng khởi trong công việc. Hãy tin tưởng giao quyền cho nhân viên để khuyến khích họ đưa ra quyết định đúng đắn và làm việc hiệu quả hơn. Giao quyền chắc chắn sẽ đi kèm nhiều thử thách, nhưng sẽ phát huy tinh thần “làm được” của nhân viên và khuyến khích họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngược lại, khi giao quyền không được phát huy, nhân viên cảm thấy họ bị xem là chưa đủ năng lực để hoàn thành công việc được giao. Điều này dễ dàng khiến họ chán nản và thiếu nhiệt tình; dẫn đến thực hiện công việc không hiệu quả.

Những gợi ý sau bàn về một số điều kiện tiên quyết để giao quyền cho nhân viên thành công.

Chia sẻ mục tiêu của ban lãnh đạo

Hãy cho nhân viên thấy họ là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ quy trình hoạt động của công ty. Hãy giúp họ nhận ra được rằng vị trí của họ, những nhiệm vụ họ nắm giữ là cực kì quan trọng và cần thiết. Vì vậy, bạn cần chia sẻ và giúp cho nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, hướng phát triển và kế hoạch chiến lược của công ty; các mục tiêu và định hướng công việc để giúp họ đạt được kết quả cao nhất. Đừng để họ tự bơi quá nhiều mà hãy giúp họ thấy được hướng đi nhất định, từ đó họ sẽ có cái nhìn xa và chu toàn hơn cho mọi quyết định của mình.

Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhân viên

Hãy đảm bảo nhân viên của bạn có đầy đủ thông tin và công cụ cần thiết để giải quyết nhiệm vụ được giao. Đừng bảo mật thông tin vì bạn nghĩ nó không cần thiết. Hãy luôn tư duy rằng, trên thương trường, hơn thua nhau là người nào nắm được nhiều thông tin hơn. Chính vì vậy thông tin là vũ khí quan trọng để nhân viên của bạn có thể tiêp nhận công việc tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn nhân viên giải quyết việc một khách hàng chưa hài lòng với các dịch vụ của công ty, bạn cần cho nhân viên ấy biết những thông tin liên quan như tính cách, thói quen của vị khách này và một số lý do chính khiến ông ta không hài lòng với các dịch vụ của công ty bạn.

Giao quyền khác với phân công các nhiệm vụ thông thường

Bạn giao quyền bằng cách đặt ra câu hỏi cho nhân viên để hướng dẫn họ thực hiên việc được giao thay vì hướng dẫn chi li cho nhân viên, nhất là những người đã có nhiều kinh nghiệm. Điều này sẽ khác hẳn với phân công thông thường. Điều này giúp cho nhân viên của bạn suy nghĩ chủ động hơn và họ hoàn toàn cảm giác rằng họ có quyền trong quyết định của họ hơn là vẫn tiếp tục đặt dưới sự kiểm soát của bạn. Ví dụ khi nhân viên nào hỏi bạn cách giải quyết một vấn đề, bạn hãy hỏi họ “Anh/chị nghĩ nên giải quyết vấn đề này như thế nào?” hoặc “Anh/chị có đề nghị gì để giải quyết vấn đề này không?” Bằng cách này, nhân viên của bạn có thể chứng minh được năng lực của họ và trưởng thành hơn trong quá trình làm việc.

Với những bí quyết trên, hãy tự tin giao quyền cho nhân viên của bạn để quản ký họ dễ dàng hơn, đồng thời tạo cho họ động lực để làm công việc được tốt hơn.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *